𝗔𝗸đ—ŧ𝗲𝘀𝘁đ—ļ𝘀𝗰đ—ĩ𝗲 đ—Ŋ𝗮đ—ģ𝗲𝗹𝗲đ—ģ 𝘃đ—ŧđ—ŧđ—ŋ 𝗲𝗲đ—ģ đ—ŗ𝘂đ—ģ𝗰𝘁đ—ļđ—ŧđ—ģ𝗲𝗲𝗹 𝗲đ—ģ 𝗴𝗲đ—Ŋ𝗲đ—ŋ𝘀đ—ŧđ—ģ𝗮𝗹đ—ļ𝘀𝗲𝗲đ—ŋ𝗱 đ—ļđ—ģ𝘁𝗲đ—ŋđ—ļ𝗲𝘂đ—ŋ

Wist u dat: Studio Beed ook akoestische panelen verzorgt

Studio Beed heeft weer een mooie opdracht mogen uitvoeren
Deze keer voor onze nieuwe klant It’s UsZij zijn net verhuisd naar een nieuwe locatie met open kantoorruimte, waardoor de vraag ontstond om een oplossing te bedenken voor het omlaag brengen van het omgevingsgeluid. Studio Beed kwam met advies en samen hebben we een mooie oplossing bedacht voor het maken van een akoestisch paneel met afbeelding voor op de wand.

𝗔𝗸đ—ŧ𝗲𝘀𝘁đ—ļ𝘀𝗰đ—ĩ𝗲 đ—Ŋ𝗮đ—ģ𝗲𝗹𝗲đ—ģ 𝘃đ—ŧđ—ŧđ—ŋ 𝗲𝗲đ—ģ đ—ŗ𝘂đ—ģ𝗰𝘁đ—ļđ—ŧđ—ģ𝗲𝗲𝗹 𝗲đ—ģ 𝗴𝗲đ—Ŋ𝗲đ—ŋ𝘀đ—ŧđ—ģ𝗮𝗹đ—ļ𝘀𝗲𝗲đ—ŋ𝗱 đ—ļđ—ģ𝘁𝗲đ—ŋđ—ļ𝗲𝘂đ—ŋ
Akoestische wandpanelen zijn geluidsabsorberende panelen die de akoestiek verbeteren door de galm in een ruimte te verminderen. Een aangename akoestische omgeving vermindert stress en zal de concentratie ten goede komen.

𝗛đ—ŧ𝗲 𝘄𝗲đ—ŋ𝗸𝘁 đ—ĩ𝗲𝘁?
Een akoestische wand (afbeelding) bestaat uit een aluminium frame van 5 cm dik, dat in zwart, wit en aluminium kleur leverbaar is. Het frame wordt aan de muur geschroefd en opgevuld met geluidsabsorberende panelen. Deze panelen worden zichtloos en gemakkelijk achter het fotodoek geplaatst. De panelen hebben een open structuur, waardoor het een geluid dempende werking geeft.
Het doek wordt in ÊÊn keer geprint, zodat de wand een mooi doorlopend geheel is zonder naden met daarop jouw foto of afbeelding. Deze kan over de gehele wand of in een andere gewenste afmeting geplaatst worden. Voor zowel particuliere als zakelijke toepassingen.

Wil je na verloop van tijd een ander doek, dan is dit heel gemakkelijk te veranderen en blijf je heel flexibel.

Heb je vragen of ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw kantoorwanden of creatieve interieuroplossingen? Studio Beed Reclame BV helpt je graag verder? Neem gerust contact met ons op.